प्रेस चौतारी र सेन्टरको एकतापछिको नाम ‘प्रेस संगठन, नेपाल’

प्रेस चौतारी र सेन्टरको एकतापछिको नाम ‘प्रेस संगठन, नेपाल’